Raport bieżący nr 29/2021

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2021 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 23,77% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.068.309 akcji dających prawo do 10.068.309 głosów reprezentujących 18,59% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,66% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,47%% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,02% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.858.370 akcji dających prawo do 3.858.370 głosów reprezentujących 7,12% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,83% ogólnej liczby głosów;
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander wykonywał prawo głosu z 3.186.000 akcji dających prawo do 3.186.000 głosów reprezentujących 5,88% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,16% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF