Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 41/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:… Czytaj dalej