Raport bieżący nr 37/2016

Temat:  Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii L.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego numer 24/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku informuje, że dnia 9 listopada 2016 roku w wykonaniu praw z niezrealizowanych dotychczas warrantów subskrypcyjnych serii A, osoby uprawnione złożyły Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L w odniesieniu do łącznej ilości 300.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostały prawa ze wszystkich warrantów subskrypcyjnych przyznanych osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego Spółki na lata 2012-2015, w związku ze zrealizowaniem określonych w nim celów rynkowego oraz wynikowego.

Prawa z objętych akcji serii L powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.

Pobierz PDF