Raport bieżący nr 38/2016

Temat:
Zawiadomienie o objęciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym zawiadomieniu dotyczącym nabycia akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, tj. pana Adama Badowskiego – członka Zarządu Spółki. W złożonym zawiadomieniu poinformował on o objęciu w dniu 9 listopada 2016 roku, poza systemem obrotu, 150.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych CD PROJEKT S.A. serii A, przyznanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2012-2015.
Objęcie akcji o których mowa w powyższym zawiadomieniu, związane jest z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych Spółki przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki na lata 2012-2015, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 16 grudnia 2011 roku. O wprowadzeniu programu Spółka informowała raportem bieżącym nr 73/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. W jego ramach, osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej przyznane zostały uprawnienia do objęcia akcji serii L, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę określonych celów rynkowych i wynikowych.

Pobierz PDF