Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 11/2022

Temat: Korekta danych zaprezentowanych na wykresie w ramach raportów rocznych za 2021 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2022

Temat: Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym  5/2021… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2022

Temat: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podjętych negocjacji oraz zawarcie umowy z Epic Games International S.à r.l.
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (“Spółka”) przekazuje… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2022

Temat: Podjęcie decyzji o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT oraz sprzedaży GOG.com w Rosji i Białorusi
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2022

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2022

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”)… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2022

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku, aktualizując informację o dacie złożenia zawartego dokumentu ugody do… Czytaj dalej