Raport bieżący nr 5/2022

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z 11 stycznia 2022 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę̨ w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o zawarciu formalnego dokumentu ugody tzw. Stipulation and Agreement of Settlement wraz z załącznikami (“Dokument Ugody”). Postanowienia Dokumentu Ugody stanowią doprecyzowanie i są zgodne z postanowieniami zawartego wcześniej Settlement Term Sheet (“Porozumienie”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Ponadto zawarto, standardowe przy tego typu sprawach, porozumienie precyzujące okoliczności, w których Spółka będzie miała prawo odstąpienia od ugody.

Dokument Ugody, tak jak zawarte wcześniej Porozumienie, zawiera oświadczenie o braku przyznania się do jakiejkolwiek winy Spółki czy pozostałych osób pozwanych.

Dokument Ugody zostanie złożony do Sądu w dniu 27 stycznia 2022 roku z wnioskiem o wstępne zatwierdzenie ugody przez Sąd.