Raport bieżący nr 6/2022

Temat: Podjęcie decyzji o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT oraz sprzedaży GOG.com w Rosji i Białorusi

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2022 r. podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT oraz sprzedaży gier dostępnych na platformie GOG.com na terytorium Rosji i Białorusi.

Spółka szacuje, że łączny udział Rosji i Białorusi w przychodach ze sprzedaży produktów segmentu CD PROJEKT RED oraz w przychodach ze sprzedaży segmentu GOG.com w ostatnich 12 miesiącach wyniósł odpowiednio ok. 5,4% i ok. 3,7%.