Raport bieżący nr 2/2022

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku, aktualizując informację o dacie złożenia zawartego dokumentu ugody do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę, informację o otrzymaniu decyzji Sądu o przedłużeniu terminu złożenia zawartego dokumentu ugody do dnia 27 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kancelarii reprezentującej Spółkę, przedłużenie terminu złożenia dokumentu wynika z konieczności technicznego uzgodnienia dokumentu ugody, w tym przede wszystkim załączników, przygotowywanych przez kancelarię reprezentującą powodów, a następnie weryfikowanych przez kancelarię reprezentującą Spółkę.