Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 22/2023

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Zdefiniowanie nowych ram Projektu Sirius, podjęcie decyzji w sprawie odwrócenia części odpisu za 2022 r. oraz spisania wartości części nakładów za I kwartał 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
W… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A…. Czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Podjęcie decyzji o rezygnacji z nabywania akcji własnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1  MAR – informacje poufne
Zarząd CD… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji  przekazanej w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 roku… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 15/2023

Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 13/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „Spółka”… Czytaj dalej