Raport bieżący nr 13/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „Spółka” podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 kwietnia 2023 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Piotr Iwiński, który wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 22,70% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Dawid Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 10.213.202 akcji dających prawo do 10.213.202 głosów reprezentujących 18,01% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,14% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz, który wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,09% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński, który wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,13% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,01% ogólnej liczby głosów;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który wykonywał prawo głosu z 3.200.000 akcji dających prawo do 3.200.000 głosów reprezentujących 5,64% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,17% ogólnej liczby głosów.
  • DRUGI ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który wykonywał prawo głosu z 3.036.206 akcji dających prawo do 3.036.206 głosów reprezentujących 5,35% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,01% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF