Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Podjęcie decyzji o rezygnacji z nabywania akcji własnych Spółki w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1  MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając zgodnie z treścią § 1 ust. 9 pkt (ii) uchwały nr 4 z dnia 29 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie („Uchwała Skupowa 2016”), podjął decyzję o rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały Skupowej 2016. Tym samym ustała możliwość dalszej realizacji programu skupu realizowanego na podstawie Uchwały Skupowej 2016.

Decyzja ta związana jest z planowanym wystąpieniem przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki o wydanie nowego upoważnienia do skupowania akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.

Pobierz PDF