Raporty giełdowe

Skonsolidowany raport roczny – 2018

Jednostkowy raport roczny – 2018