Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 9/2020

TEMAT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2020

Temat: Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2020

Temat: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy… Czytaj dalej