Raport bieżący nr 5/2020 – korekta

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 5/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 5/2020z dnia 18.06.2020 r.pt.: „Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka) dokonuje niniejszym korekty treści tego raportu dodając do niego ostatni akapit o następującej treści:

„Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacja poufna z dnia 2 czerwca 2020 r. dotyczyła powstania po stronie Spółki, w związku procesem analiz postępów produkcyjnych, ewentualnego ryzyka przesunięcia daty premiery gry „Cyberpunk 2077”. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie, w dniu 18.06.2020 r., przez Zarząd Spółki ostatecznej decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Cyberpunk 2077”.”

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Pobierz PDF