Raporty giełdowe

Jednostkowy raport półroczny – 2010

Skonsolidowany raport półroczny – 2010