Rok obrotowy: 2019

Wyniki za I półrocze 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 214,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 51,7 mln zł zysku netto…. Czytaj dalej

Skonsolidowany raport półroczny za 2019

Wyniki za I kwartał 2019 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Grupa CD PROJEKT wypracowała 81 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 17,8 mln zł…. Czytaj dalej