Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2022

Temat: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25 maja… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2022

Temat: Aktualizacja założeń wydawniczych dla Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Zarząd spółki CD… Czytaj dalej