Raporty giełdowe

Skonsolidowany raport roczny – 2020

Jednostkowy raport roczny – 2020