Wyniki za I półrocze 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 214,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 51,7 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej: