Wyniki za I półrocze 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 168 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 52 mln zł zysku netto.

Zobacz więcej: