Centrum wyników

Wyniki za III kwartał 2017 r.

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa CD PROJEKT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 85 mln zł i 36 mln zł zysku netto.

 

Zobacz więcej:

Wyniki za I kwartał 2017 r.

Wiedźmin 3: Dziki Gon napędza wyniki CD PROJEKT

  • W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 99,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 45,3 mln zł zysku netto. Rentowność netto Grupy wyniosła 46%.
  • Wydatki na prace rozwojowe w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku wyniosły 16 mln zł a ich skumulowana wartość osiągnęła 79 mln zł.

Zobacz więcej: