Centrum wyników

Wyniki za 2023 r.

CD PROJEKT opublikował solidne wyniki za 2023 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 1 230 mln zł, zaś zysk netto – 481 mln zł, co stanowi odpowiednio 29% i 39% wzrost względem okresu porównawczego. To drugi najlepszy rok w historii Grupy CD PROJEKT.

Zobacz więcej: