Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 czerwca 2012 r.