Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2010 r.