Centrum wyników

Wyniki za III kwartał 2021 r.

W III kwartale br. CD PROJEKT kontynuował prace nad aktualizacjami do Cyberpunka 2077 oraz wersją gry na konsole najnowszej generacji. Ostatnie miesiące to również czas ekspansji Grupy Kapitałowej, która powiększyła się o dwa nowe podmioty.

 

Zobacz więcej:

Wyniki za I kwartał 2021 r.

W I kwartale 2021 r. CD PROJEKT kontynuował prace nad aktualizacjami do Cyberpunka 2077. Jednym z najważniejszych wydarzeń korporacyjnych tego okresu była aktualizacja strategii, która wskazała główne cele i kierunki rozwoju Grupy na najbliższe lata.

 

Zobacz więcej: