Centrum wyników

Wyniki za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 92,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które przełożyły się na zysk netto w wysokości 14,9 mln zł.

Zobacz więcej: