Centrum wyników

Wyniki za III kwartał 2016 r.

  • W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 100,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 36,6 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe Grupy za pierwszych dziewięć miesięcy br. to odpowiednio 419,8 mln zł przychodów i 171,2 mln zł zysku netto.
  • Nakłady na prace rozwojowe w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. wyniosły 41 mln zł.
  •  Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w 3 kw. 2016 r. miała dalsza wysoka sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz jej dwóch dodatków – Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina.

Zobacz więcej:

Wyniki za I kwartał 2016 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w pierwszym kwartale 2016 roku 87 mln zł przychodów ze sprzedaży i 32,6 mln zł zysku netto. Wypracowany wynik netto za ostatni kwartał był wyższy niż roczne wyniki Grupy w latach poprzedzających premierę trzeciej części Wiedźmina.

Zobacz więcej: