Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 8/2019

TEMAT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT… Czytaj dalej