Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 3 grudnia 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 października 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19 stycznia 2010 r.