Raport bieżący nr 14/2021

Temat: Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości założenia przyjętej w dniu 30 marca 2021 roku aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT („Strategia”), w ramach której bazując na trzech głównych obszarach zmian i rozwoju Grupy przyjęto m.in. następujące założenia:

–    RED 2.0 – transformacja studia wiążąca się m.in. ze zmianą filozofii i sposobu tworzenia gier z segmentu AAA, wdrożeniem bardziej elastycznego procesu produkcji umożliwiającego równoległy rozwój produktów w obrębie dwóch głównych marek, zmianami zarządzania i środowiska pracy skoncentrowanego na rozwoju zespołu i wspieraniu talentów oraz zmianą podejścia do komunikacji z graczami,

–   Rozbudowa MAREK – dalsze wychodzenie poza gry RPG z segmentu AAA i wykorzystanie potencjału zarówno marki Wiedźmina, jak i Cyberpunk poprzez nowe produkty, kolaboracje oraz nowe media, co w konsekwencji powinno zmaksymalizować zasięg, rozpoznawalność i siłę marek;

–  Rozwój ONLINE – zmiana długofalowego podejścia do elementów sieciowych w produkcjach Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i uczynienie z nich ważnej części portfolio tytułów, przy jednoczesnym wykorzystaniu GOG GALAXY do wspierania rozwoju i komunikacji społeczności graczy na całym świecie.

Główne założenia przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT przedstawione zostały w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Załączony dokument zawiera również odnośnik do materiału wideo z komentarzem przedstawicieli Spółki.

Pobierz PDF