Raport bieżący nr 43/2021

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku otrzymał od kancelarii, reprezentującej Spółkę w sprawie, informacje o podjęciu przez Sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania tzw. “motion to dismiss”, w związku z przystąpieniem stron do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody.

W razie osiągnięcia porozumienia co do warunków potencjalnej ugody, strony złożą wniosek do Sądu o jej zatwierdzenie.

Decyzja w sprawie ewentualnej akceptacji ugody i możliwości jej finalizacji, zostanie wydana przez Sąd po wypełnieniu szeregu dalszych obowiązków formalnych.

Podkreślić również należy, że przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody w żadnym wypadku nie oznacza akceptacji ze strony Spółki lub członków jej Zarządu jakichkolwiek zarzutów zawartych w pismach procesowych złożonych przez stronę powodową.

 

Pobierz PDF