Raport bieżący nr 35/2021

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż otrzymał odpis pozwu złożonego przeciwko Spółce jak i członkom jej Zarządu przez kancelarie reprezentującą wiodącego powoda oraz pozostałych kwalifikujących się posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF”. Treść złożonego pozwu nie odbiega przedmiotowo od wcześniej złożonych nieskonsolidowanych pozwów w tym zakresie, jak również nie precyzuje wartości roszczeń.

Pobierz PDF