Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 2/2018

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana… Czytaj dalej