Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 37/2023

Temat: Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 36/2023

Temat: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 35/2023

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie dostosowywania skali i struktury zespołu do potrzeb prowadzonych projektów i strategii Grupy CD PROJEKT
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2023

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,… Czytaj dalej