Wyniki za 2019 r.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 521 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 44% więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, w tym premierowej wersji na konsolę Nintendo Switch oraz debiutu GWINTA na urządzeniach mobilnych. Skonsolidowany zysk netto wzrósł w porównaniu do 2018 r. o 60% i przekroczył 175 mln zł.

Zobacz więcej: