Szkolenia i rozwój

W CD PROJEKT działa Zespół Szkoleń i Rozwoju umożliwiający wszystkim osobom zatrudnionym podnoszenie kompetencji zawodowych. Poprzez rozwój zawodowy rozumiemy nie tylko rozwój merytoryczny w danej dziedzinie czy specjalizacji, ale również rozwój umiejętności miękkich czy wymianę doświadczeń między zespołami. W 2022 r. podobnie jak w latach poprzednich realizowaliśmy ogólnodostępne ścieżki szkoleniowe rozwijające kluczowe, strategiczne kompetencje REDów jak i potrzeby wynikające z indywidualnych planów szkoleniowych, którymi są objęci wszyscy zatrudnieni.

W CD PROJEKT działa ogólnodostępna platforma szkoleniowo-rozwojowa – HR Skill Tree. Umożliwia ona m.in. zapisywanie się na szkolenia, konferencje i wydarzenia branżowe, śledzenie spotkań rozwojowych przeprowadzonych z HR Partnerami oraz zapewnia dostęp do wewnętrznych materiałów szkoleniowych i rozwojowych.

Ogólna ścieżka rozwojowa

W ramach ogólnej ścieżki rozwojowej organizujemy szkolenia z kompetencji miękkich, takich jak np. zarządzanie emocjami, udzielanie informacji zwrotnej, negocjacje, autoprezentacja. Są one organizowane cyklicznie i może w nich wziąć udział każdy zatrudniony.

W 2022 r. w szkoleniach w ramach ogólnej ścieżki rozwojowej wzięło udział 641 osób.

Managerska ścieżka rozwojowa

Szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej Grupy jest umacnianie kompetencji w obszarze przywództwa wśród członków kadry kierowniczej. Od 2021 r. w CD PROJEKT funkcjonuje długofalowy program rozwojowy wspierający kluczowe kompetencje naszych managerów. Jest on dopasowany do wyzwań na różnych szczeblach zarządzania i składa się na niego średnio 90 godzin szkoleniowych. Każdy manager może wybrać rodzaj, stopień zaawansowania i formułę szkoleń dopasowaną do swoich preferencji oraz potrzeb.

Zróżnicowana oferta zawiera zarówno warsztaty w formie online jak i stacjonarne, dostępne w dwóch wersjach językowych. Dodatkowo urozmaiciliśmy formy szkoleniowe, sięgając po szkolenia oparte na grach strategicznych, case study, action learning oraz tzw. krótkie formy warsztatowe (compact learning), które trwają 2h. Ścieżka zaczyna się od szkolenia Get Ready to Lead, które przygotowuje nowe osoby do pełnienia ról managerskich i składa się z kilku spotkań warsztatowych, trwających łącznie 17,5h. Kolejne moduły ścieżki przeznaczone są dla bardziej doświadczonych managerów i wspierają rozwój takich kompetencji jak odwaga managerska, zarządzanie zmianą czy rozwój pracowników.

W 2022 r. we wszystkich modułach ścieżki managerskiej wzięły udział łącznie 164 osoby.

W  2022 r. 87% zatrudnionych w CD PROJEKT wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu, wobec 76% w 2021 r. i 57% w 2020 r.

 

Szczegółowe statystyki dotyczące uczestnictwa w szkoleniach znajdziesz w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2022 r.