Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze społecznym

Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze społecznym:

  1. ​​2025: Zwiększenie poziomu zaangażowania osób zatrudnionych w CD PROJEKT do minimum 75% do 2025 r. (obecnie = 70%; zaangażowanie mierzone wskaźnikiem Culture Amp)
  2. 2023: Wzmacnianie różnorodności zespołu poprzez m.in. przeprowadzenie badania potrzeb i blokad rozwojowych kobiet w organizacji i przygotowanie rekomendacji działań na podstawie jego wyników.