Różnorodność i inkluzywność

Od 2018 r. w CD PROJEKT S.A. obowiązuje Polityka Różnorodności, która określa podstawowe wartości, na których budujemy naszą kulturę organizacyjną.

CD PROJEKT jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, która zobowiązuje nas do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz do angażowania członków zespołu i partnerów biznesowych w te działania.

Nasze zobowiązanie dotyczące różnorodności i akceptacji zawarliśmy w dokumencie

Zasady Gry. Standardy Biznesowe i Etyczne Grupy CD PROJEKT. 

Dziewczyny w grze!

Dziewczyny w grze! to pierwszy w Polsce program stypendialno – mentoringowy skierowany do uczennic szkół średnich, który oferuje możliwość poznania wielu praktycznych aspektów pracy w branży gier wideo, a także szansę na zdobycie cennego doświadczenia pod okiem naszych ekspertów. Program realizowany jest przez CD PROJEKT i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Program kierujemy do dziewczyn mieszkających w mniejszych miejscowościach, które dopiero zaczynają planować swoją przyszłość i karierę zawodową. Chcemy ułatwić im dostęp do naszej branży, a ją samą uczynić bardziej różnorodną.

Pierwsza edycja “Dziewczyn w Grze!” zakończyła się w styczniu 2023 r. Program od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem — z całej Polski napłynęło aż 1 400 zgłoszeń. W wyniku kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego do udziału w programie zaprosiliśmy 20 najzdolniejszych kandydatek. Mentorami i mentorkami w projekcie zostali specjaliści i specjalistki z CD PROJEKT, którzy przez cały rok dzielili się z uczestniczkami programu swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Budowali też ich pewność siebie i pomagali wyznaczać kolejne kroki na drodze do wymarzonej ścieżki zawodowej. Uczestniczki brały udział w warsztatach i eventach, a także uzyskiwały wsparcie finansowe (1 000 zł miesięcznie), które mogły przeznaczyć na swój rozwój i edukację.

28 stycznia 2023 r. odbyła się inauguracja kolejnej, II edycji programu.

 

Praktyczny przewodnik dla organizacji “Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku”

W czerwcu 2021 r. wraz z partnerami wydaliśmy Praktyczny Przewodnik dla Organizacji “Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku”, w którym zebrano wiedzę i zaprezentowano dobre praktyki w obszarze D&I.

Przewodnik jest efektem pracy grupy D&I Roundtable — osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w 15 różnych organizacjach i przedsiębiorstwach, Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Diversity+ oraz niezależnych ekspertów i ekspertek przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.