Odpowiedzialność wobec środowiska

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne zawsze było w naszym DNA. W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy dynamicznym rozwojem Grupy a odpowiedzialnością za środowisko naturalne, dążymy do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. W szczególności nasze działania mają na celu wdrażanie rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez:

  • obliczanie i monitorowanie śladu węglowego oraz dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach łańcucha wartości,
  • racjonalne gospodarowanie zasobami i optymalizację zarządzania energią,
  • wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania środowiskowego,
  • realizację inwestycji prośrodowiskowych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne,
  • utrzymywanie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz innymi zobowiązaniami dotyczącymi zgodności w zakresie wpływu na środowisko, mającymi zastosowanie dla naszej działalności,
  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej członków naszego zespołu oraz kontrahentów i najemców prowadzących działania na terenie naszych nieruchomości,
  • planowanie, weryfikację i ocenę środowiskowych wyników naszej działalności w oparciu o mierzalne cele.

Przeczytaj więcej w naszej Polityce