Ślad węglowy

Grupa CD PROJEKT mierzy i ujawnia dane o swoim śladzie węglowym w trzech zakresach (1, 2 i 3), które odzwierciedlają skalę naszego wpływu na środowisko. Ślad węglowy jest całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez firmę. Obejmuje on emisję bezpośrednią, jak spalanie paliw, ale również emisję pośrednią, jak np. wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej. Ślad węglowy jest wyrażany jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e), a jego miarą jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Obliczamy go zgodnie z wymogami GHG Protocol.

Skupiliśmy się na określeniu emisji z działalności Grupy CD PROJEKT w Polsce, a wyniki obliczeń skonsolidowano według kryterium kontroli operacyjnej na poziomie Grupy CD PROJEKT w Polsce, uwzględniając w ten sposób 100% emisji powstałych w analizowanych spółkach.

Emisje GHG obliczyliśmy dla okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Ślad węglowy Grupy CD PROJEKT w 2022 r.

Szczegółowe obliczenia dot. śladu węglowego Grupy CD PROJEKT znajdziesz w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2022 r.