Nasze podejście do ESG

Podejście do zarządzania zagadnieniami ESG w Grupie CD PROJEKT przedstawia materiał video, w którym Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych odpowiedzialny za raportowanie ESG – nakreśla nasze ambicje na kolejne lata związane z kwestiami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi i ładem organizacyjnym.

Nasze kluczowe ambicje ESG przedstawione w materiale video stanowią integralny element Aktualizacji Strategii Grupy CD PROJEKT ogłoszonej 4 października 2022 r. (prezentacja; film wideo).

Co roku w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju wyznaczamy cele w obszarze środowiskowym, społecznym i związanym z ładem organizacyjnym. Nasze cele na lata 2022 i 2023 r.:

Opis systemu zarządzania ryzykiem w CD PROJEKT S.A. oraz ista ryzyk w obszarach ESG zdefiniowanych przez Spółkę wraz z działaniami podejmowanymi w celu ich ograniczenia znajdują się w Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2021 r.