Nasze podejście do ESG

Podejście do zarządzania zagadnieniami ESG w Grupie CD PROJEKT przedstawia materiał video, w którym Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych odpowiedzialny za raportowanie ESG – nakreśla nasze ambicje na kolejne lata związane z kwestiami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi i ładem organizacyjnym.

Nasze kluczowe ambicje ESG przedstawione w materiale video stanowią integralny element Aktualizacji Strategii Grupy CD PROJEKT ogłoszonej 4 października 2022 r. (prezentacja; film wideo).