Speak Up

Zgłoś nieprawidłowość

W tym miejscu możesz zgłosić nieprawidłowość. Więcej informacji znajdziesz w naszej instrukcji – Zgłaszanie nieprawidłowości.

Osoby zatrudnione w CD PROJEKT mogą zgłosić nieprawidłowość przez wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości.