Odpowiedzialne zarządzanie i ład organizacyjny

Ewelina Jarosz-Zgoda,
VP of Legal & General Counsel w CD PROJEKT

W Grupie CD PROJEKT cały czas pracujemy nad tym, aby udoskonalać wewnętrzne procesy w zakresie zarządzania i ładu organizacyjnego w oparciu o przepisy obowiązującego prawa oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z lipca 2021 r. W obszarze ładu korporacyjnego dbamy o tworzenie mechanizmów efektywnych, dostosowanych do skali działalności i specyfiki Grupy, ale przede wszystkim – funkcjonujących rzeczywiście, nie tylko na papierze. Istotne jest dla nas zachowanie wysokich standardów wewnątrz CD PROJEKT, np. poprzez transparentny podział obowiązków między kluczowymi organami decyzyjnymi Spółki oraz w relacjach na zewnątrz, zarówno z naszymi klientami – graczami, jak i przedstawicielami środowiska rynku kapitałowego.