Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze zarządzania i ładu organizacyjnego

Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze zarządzania i ładu organizacyjnego na 2023 rok:

  1. Udoskonalenie procesu weryfikacji kontrahentów i stworzenie Kodeksu Postępowania Dostawców.
  2. Wzmacnianie świadomości kwestii etycznych i prawnych w CD PROJEKT poprzez m.in. zwiększenie liczby osób przeszkolonych w obszarze zgłaszania nieprawidłowości, antykorupcji i RODO.