Ochrona własności intelektualnej

Przysługujące CD PROJEKT prawa własności intelektualnej skupiają się przede wszystkim wokół uniwersum “Wiedźmina” oraz “Cyberpunk”. W przypadku każdego z nich spółka CD PROJEKT zapewniła sobie nabycie praw własności intelektualnej wykraczające poza obszar gier, co długofalowo umożliwia rozwój naszych IP również w obszarach innych, niż same gry wideo.

Tworzenie i ochrona własności intelektualnej

Tworzenie i ochrona własności intelektualnej leżą u podstaw działania CD PROJEKT, dlatego w ramach swojej działalności nieustannie dbamy o przysługujące CD PROJEKT prawa. Każda z naszych gier wideo składa się z wielu różnorodnych elementów, tj. m.in. oprogramowania, efektów dźwiękowych, graficznych czy fabuły, z których każdy osobno i wszystkie razem stanowią własność intelektualną.

Ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną zajmuje się dedykowany zespół Business & IP, działający w ramach działu prawnego CD PROJEKT. 

W ramach zespołu Business & IP:

  • dbamy, aby każdy z elementów tworzonej przez CD PROJEKT własności intelektualnej znalazł właściwą ochronę prawną, m.in. dokonujemy rejestracji znaków towarowych czy innych praw podlegających rejestracji oraz dbamy o nabycie całości praw autorskich od artystów,
  • zajmujemy się dalszym licencjonowaniem praw własności intelektualnej przysługującej CD PROJEKT, m.in. licznym partnerom marketingowym czy merchandisingowym,
  • dbamy, aby tworzone przez CD PROJEKT treści nie naruszały praw osób trzecich, m.in. zawierając właściwe umowy, w tym licencyjne, czy badając ryzyko naruszenia praw do znaków towarowych.

W CD PROJEKT chcemy zapewnić społeczności graczy możliwość inspirowania się naszymi produktami, wspierając tworzenie treści opartych na naszych grach. Przyjęliśmy np. oficjalne Zasady dotyczące treści fanowskich, które pozwalają na tworzenie treści fanowskich w celach niekomercyjnych.

W przypadku przekroczenia granic dozwolonego korzystania z praw CD PROJEKT S.A. lub naruszania ich w innym zakresie, podejmujemy działania prawne w celu ochrony przysługującej nam własności intelektualnej.