Bezpieczeństwo danych

W 2022 r. ujednoliciliśmy standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. przez przyjęcie Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Grupy CD PROJEKT i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Mając na celu respektowanie wymogów bezpieczeństwa wśród dostawców oprogramowania, prowadzimy proces weryfikacji dostawców wymagających dostępu do naszej infrastruktury IT lub danych produkcyjnych, na który składa się ocena ryzyka danego partnera i ocena bezpieczeństwa stosowanych przez niego zabezpieczeń. Nie podejmujemy współpracy z dostawcą, który nie spełnia wymaganego przez nas poziomu bezpieczeństwa.

 

Przeczytaj, spełniania jakich wymogów bezpieczeństwa oczekujemy od współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych.

 

Działania z zakresu ochrony danych osobowych prowadzone są w CD PROJEKT w oparciu o Politykę ochrony danych osobowych Grupy Kapitałowej CD PROJEKT, uchwaloną i wdrożoną w 2018 r.