Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze środowiskowym

Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze środowiskowym na 2023 r.:

  1. Przeprowadzenie certyfikacji EMAS jako pierwsza spółka gamingowa w Polsce
  2. Wyznaczenie celów redukcyjnych w zakresie 1 i 2 dla polskich spółek z Grupy CD PROJEKT
  3. Ograniczenie śladu węglowego w zakresie 2 poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji OZE na warszawskim kampusie CD PROJEKT o min. 40% i modernizację infrastruktury IT