Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze środowiskowym

Cele Grupy CD PROJEKT w obszarze środowiskowym na lata 2022-2023:

  1. Przyjęcie i ogłoszenie Polityki Środowiskowej w CD PROJEKT S.A.
  2. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w CD PROJEKT S.A.
  3. Obliczenie śladu węglowego Grupy CD PROJEKT za 2022 r. w zakresie 3 zgodnie z wymogami GHG Protocol i określenie celu redukcyjnego w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
  4. Zidentyfikowanie i ocena ryzyka zmian klimatu zgodnie z wytycznymi Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

Więcej informacji dotyczących obszaru środowiskowego znajdziesz w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2021 r.