Kampus przyjazny środowisku

W sierpniu 2020 r. na dachach czterech budynków kampusu CD PROJEKT przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie zamontowaliśmy 328 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 kW. Panele te w 2021 r. wyprodukowały łącznie 95,14 MWh energii elektrycznej (343 GJ), dzięki czemu uniknęliśmy emisji 71 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do powietrza.

Jeśli chcesz sprawdzić, ile energii elektrycznej produkują nasze panele fotowoltaiczne, kliknij tutaj.

 

Największy wpływ na ograniczanie poziomu zużycia energii i obniżenie wartości śladu węglowego mamy w przypadku budynków będących naszą własnością.

Naszym celem jest zmodernizowanie należących do nas od 2019 r. budynków w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej, poprawy efektywności energetycznej naszych miejsc pracy i tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach zrealizowanych inwestycji wykonaliśmy następujące prace:

 • wymieniliśmy oświetlenie na energooszczędne LED na powierzchni 3700 m2,
 • wykonaliśmy wentylację mechaniczną z rekuperacją dla powierzchni ok. 2 100 m2, (dzięki systemowi rekuperacji powietrza ciepło w budynku jest odzyskiwane z powietrza wywiewanego, zmniejszając zapotrzebowanie na energię, zapewnia też odpowiednią filtrację pomieszczeń z zanieczyszczeń oraz kurzu, pozostawiając w nich świeże powietrze),
 • zmodernizowaliśmy i zwiększyliśmy infrastrukturę dla rowerzystów – obecnie dysponujemy 80 stanowiskami rowerowymi i stacją do naprawy rowerów,
 • wymieniliśmy 2 kabiny windowe na nowoczesne, z systemem odzysku energii,
 • zamontowaliśmy żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie obniżające zapotrzebowanie budynków na klimatyzację; inwestycję tę zrealizowaliśmy na powierzchni ok. 2000 m2.

Koszt zrealizowanych inwestycji prośrodowiskowych w 2021 r. wyniósł 2,1 mln zł.

Poza modernizacją budynków położonych na kampusie CD PROJEKT w Warszawie, w 2021 r. podjęliśmy szereg innych działań proekologicznych, w tym:

 • zmieniliśmy papier we wszystkich drukarkach na typ ekologiczny pochodzący 100% z recyklingu, niebielony, posiadający certyfikaty FSC (Forest Stewardship Council) i Błękitnego Anioła (Der Blaue Engel),
 • zamontowaliśmy 176 sztuk budek dla jerzyków – ptaków wędrownych objętych ścisłą ochroną gatunkową,
 • zwiększyliśmy teren powierzchni biologicznie czynnej na terenie kampusu CD PROJEKT o kolejne 124 m2,
 • wprowadziliśmy zamawianie ekologicznych art. biurowych.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wygląda kampus CD PROJEKT w Warszawie.

 

Plany inwestycyjne wobec kampusu

 • Parking ze strefą rekreacyjną na dachu. W związku z rozwojem elektromobilności i stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na infrastrukturę dla samochodów elektrycznych wszystkie 129 dostępnych miejsc parkingowych będzie przystosowanych do montażu ładowarek dla samochodów elektrycznych. Na dachu bryły parkingu zaplanowaliśmy przestrzeń rekreacyjną, w której wydzielimy strefę do uprawiania crossifitu oraz umożliwimy odbywanie spotkań i pracę na świeżym powietrzu. Dodatkowo chcielibyśmy, aby w strefie rekreacyjnej powstało boisko do koszykówki. Przestrzeń na dachu będzie ogrodzona lekką, ażurową siatką, która ma być porośnięta pnączami. Cała konstrukcja parkingu zamkniętego została pokryta perforowaną blachą polerowaną o nieregularnym profilu. Parking ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2022 roku.

 

 • Budynek biurowy z garażem podziemnym. Na początku 2023 r. planujemy rozpocząć budowę sześciokondygnacyjnego budynku biurowego z garażem podziemnym. Budynek będzie wyróżniał się m.in. zastosowaniem drewna w jego konstrukcji oraz zielonych balkonów wzdłuż wszystkich elewacji szklanych wyposażonych w duże rozsuwane okna. Pozwolą one wykorzystywać powietrze zewnętrzne do naturalnego chłodzenia pomieszczeń oraz stworzą wyjątkową przestrzeń do pracy. Ściany budynku mają być porośnięte roślinnością i pnączami, które będą podlewane retencjonowaną wodą deszczową. W części podziemnej budynku planujemy zorganizować infrastrukturę dla osób przyjeżdżających do pracy rowerami. Funkcjonalność obiektu będzie dostosowana do profilu naszej działalności – we wnętrzach planujemy między innymi dużą salę wykładowo-kinową oraz studia audio.