Zaangażowanie społeczne

W CD PROJEKT tworzymy rewolucyjne gry fabularne z zapadającymi w pamięć opowieściami, które inspirują graczy. Jednocześnie chcemy pozytywnie wpływać na otoczenie społeczne. Integrujemy osoby zatrudnione poprzez promowanie wspólnych wartości. Budujemy przynależność, dzielimy się wiedzą i umiejętnościami. Naszym priorytetem w obszarze zaangażowania społecznego są inicjatywy wspierające społeczność lokalną oraz branżę gier wideo.

Przed rozpoczęciem projektu sprawdzamy jaki efekt ma wywołać wspierana inicjatywa i jak zostanie zmierzony. Na każdym etapie projektu możemy sprawdzić czy środki, które przekazaliśmy są wykorzystywane zgodnie z celem.

Priorytetowe obszary naszego zaangażowania społecznego wraz z przykładami konkretnych projektów:

Promowanie otwartości branży gamingowej na różnorodność, kreatywność i innowacyjność

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

  • wsparcie udziału osoby zatrudnionej w CD PROJEKT w eliminacjach do Paraolimpiady w Paryżu w konkurencji szermierki na wózkach;
  • udział w Pride Month – przekazanie darowizn dla fundacji wspierających społeczność LGBTQ+ z przeznaczeniem na wsparcie prawne i psychologiczne dla członków społeczności narażonych na wykluczenie,

Wyrównywanie szans społecznych i rozwojowych  

  • udostępniliśmy przestrzeń na naszym kampusie Fundacji Ocalenie prowadzącej kursy języka polskiego dla uchodźców i osób starających się o ochronę międzynarodową,

Poprawa oferty edukacyjnej dla uczniów i studentów oraz doposażenie szkół 

  • przekazanie 30 zestawów sprzętu komputerowego Fundacji Sargiato realizującej projekt Hakersi, w ramach którego walczy z wykluczeniem cyfrowym dzieci z ubogich rodzin,

Pomoc humanitarna, z wyłączeniem jakichkolwiek inicjatyw militarnych

Realizujemy także inicjatywy cykliczne. Co roku jesteśmy partnerem akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie wystawiamy na licytację przedmioty oraz doświadczenia dla naszych fanów. W okresie świątecznym organizujemy także wewnętrzne aukcje charytatywne.

Nie wspieramy…

  • organizacji, które dyskryminują ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, religię, wiek, pochodzenie narodowe lub orientację seksualną
  • organizacji naruszających prawo lub negatywnie oddziaływujących na środowisko
  • organizacji politycznych, komitetów wyborczych i osób zajmujących stanowiska publiczne
  • organizacji nastawionych na zysk, poszukujących reklamy lub wsparcia promocyjnego