Wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Dzień po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, tj. 25 lutego 2022 r., działając w duchu solidarności z ofiarami tej agresji, przekazaliśmy darowiznę w wysokości 1 mln zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom i ofiarom trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Biorąc pod uwagę potrzebę koordynacji podejmowanych działań pomocowych, w CD PROJEKT powstał międzydepartamentalny zespół, składający się m. in. z przedstawicieli działów komunikacji wewnętrznej, administracji, kadr i płac oraz działu prawnego, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie sytuacji i kierowanie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Jako CD PROJEKT m.in. zaoferowaliśmy pomoc ukraińskim członkom naszych zespołów i ich najbliższym. Zapewniliśmy wsparcie psychologiczne, pomoc prawną oraz organizację pobytu w Polsce. Z naszej oferty zakwaterowania skorzystały dotychczas 2 rodziny. Od pierwszych dni wojny jesteśmy również w stałym kontakcie ze wszystkimi członkami naszego zespołu. Informujemy o decyzjach firmy, możliwych formach wolontariatu i zmianach w regulacjach rządowych.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi – SOS Wioski Dziecięce oraz Fundacja Ocalenie zorganizowaliśmy zbiórkę produktów podstawowej higieny osobistej. Wspólnie w kantynie naszego biura przygotowywaliśmy również posiłki dla uchodźców przebywających w punktach recepcyjnych. 14 marca 2022 r. na kanale CD PROJEKT na platformie Twitch zorganizowaliśmy z kolei specjalny stream, podczas którego przedstawiciele CD PROJEKT grali w gry studia. Środki finansowe, w wysokości 15 tys. zł, zebrane podczas tego wydarzenia przekazaliśmy na rzecz fundacji Siepomaga.pl.

W obliczu postępujących działań wojennych, 3 marca 2022 r. Zarząd CD PROJEKT podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD PROJEKT oraz sprzedaży gier dostępnych na platformie GOG.COM na terytorium Rosji i Białorusi. Byliśmy jedną z pierwszych firm, która podjęła i ogłosiła taką decyzję.

Poza inicjatywami organizowanymi w ramach Grupy CD PROJEKT członkowie naszego zespołu aktywnie wsparli szereg oddolnych inicjatyw wspierających uchodźców z Ukrainy. Aby wesprzeć ich w tych działaniach, każdy kto w ramach wolontariatu zaangażował się bezpośrednio w udzielanie pomocy uchodźcom, otrzymał 3 dodatkowe dni płatnego urlopu.

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia ogłosiliśmy nową inicjatywę – program stażowy skierowany do młodych osób z Ukrainy, które musiały przenieść się do Polski po rozpoczęciu inwazji. W ramach programu zaoferowaliśmy osiem stanowisk stażowych, w tym cztery związane z produkcją gier. Praktyki trwały 3 miesiące i były płatne. Uczestnikom zapewniliśmy zakwaterowanie (w razie potrzeby), nieodpłatne obiady w kantynie oraz lekcje języka polskiego.